ARBETSTERAPI

Arbetsterapi är för oss att möjliggöra en fungerande vardag för alla.

Vardagsbalans kan erbjuda konsulttjänster inom utredning och.behandling.

Vi kan erbjuda utredningar med AMPS, PRPP, WCPA, ATMS, ADL-taxonomin med flera kartläggningsinstrument.

Malin har arbetat som arbetsterapeut i17 år med personer med olika neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och Aspergers, på Habiliteringen och med neurorehabilitering.

Idag har vi samarbete med JEWE AB, Indomi AB och Stiftelsen Göransgården