OM MIG

Malin Lagström

Malin har bred erfarenhet och djup kompetens inom NPF. Hon har hållit grupper för att hantera organisering, tidshantering och planering och besitter kunskap inom kognitivt stöd. Hon har under sina år på Akademiska Sjukhuset bla arbetat med kartläggning/bedömning av svårigheter/konsekvenser i vardagen samt motiverande samtal

Utbildare inom Ha Koll! , en arbetsterapeutisk gruppintervention

Föreläser om kognitivt stöd, Yoga vid psykisk sjukdom, Yoga och mindfulness vid ADHD.

Malin skriver just nu magisteruppsats om Balansprogrammets effekt på personer med ADHD. Resultaten av hennes arbete med programmet på Akademiska Sjukhuset presenteras i höst.

Malins vision:  Malin Lagström brinner för att sprida mindfulness och yoga till personer som kanske inte skulle ha kommit i kontakt med det i sin vardag.

Hon vill bidra till att så många personer som möjligt med NPF-diagnos får ta del av Balansprogrammets verktyg (läs mer om Balansprogrammet här). En framtid där Balansprogrammet finns som ett självklart behandlingsalternativ på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar där personer med NPF-diagnoser finns. Att Balansprogrammet erbjuds till personer som misstänker att de har  NPF-diagnos, står i kö för utredning eller behandling.

Sin fritid ägnar Malin bland annat åt att tillsammans med sin familj bidra till byggandet av en skola i Gambia där Malins familj har drygt 30 fadderbarn.

(från Balansinstitutet)